Kaupungin varautuminen

Varautumisella tarkoitetaan toimintaa, jolla pyritään turvaamaan elintärkeät peruspalvelut ja huolehtimaan asukkaiden turvallisuudesta myös poikkeusoloissa.

Helsingin kaupungin asema pääkaupunkina ja suomalaisen yhteiskunnan keskeisimpänä paikallishallinnon toimijana edellyttää, että kaupunki huolehtii keskeisimpien palvelujensa toimivuudesta kaikissa olosuhteissa.

Helsingin kaupungin keskushallinto ja toimialat toteuttavat varautumista valmiussuunnittelun, etukäteisvalmistelujen, harjoitusten ja esim. koulutuksen kautta.

Helsinki ylläpitää tiivistä turvallisuusyhteistyön verkostoa valtionhallinnon viranomaisten kanssa.

Varautumisen järjestämisestä ja toimeenpanosta vastaa kansliapäällikkö. Toiminnan käytännön ohjaamisesta huolehtii kaupunginkanslia.

Helsingin kaupunkikonsernin varautumista ohjaa valmiusohje, joka on jaettu julkiseen sekä salassa pidettävään osaan.