Kaupungin turvallisuustyö

Helsingin kaupunki edistää turvallisuutta ja kaupunkilaisten turvallisuudentunnetta tiiviissä yhteistyössä viranomaisten sekä seudun organisaatioiden ja yritysten kanssa.

Helsingin kaupungin turvallisuustyöstä vastaa kaupunginkanslian turvallisuus- ja valmiusyksikkö. Se toimii paikallisen turvallisuussuunnittelun asiantuntijana Helsingin kaupungilla ja vastaa kaupungin yleisten turvallisuusasioiden edistämisestä ja koordinoinnista.