Kaupungin turvallisuustyö

Helsingin kaupunki edistää turvallisuutta ja kaupunkilaisten turvallisuuden tunnetta tiiviissä yhteistyössä viranomaisten sekä seudun organisaatioiden ja yritysten kanssa.

Helsingin kaupungin turvallisuustyöstä vastaa laaja joukko asiantuntijoita. Kaupunkiyhteistä turvallisuustyötä ohjaa kaupunginkanslian turvallisuus- ja valmiustiimi. Se toimii paikallisen turvallisuussuunnittelun asiantuntijana Helsingin kaupungilla ja vastaa kaupungin yleisten turvallisuusasioiden edistämisestä ja koordinoinnista.