Helsingin pelastuslaitos

Helsingin kaupungin pelastuslaitos tekee työtä pääkaupungin ja sen asukkaiden sekä vierailijoiden turvallisuuden puolesta.

Pelastuslaitoksen perustehtävänä on tunnistaa alueen onnettomuusriskit, ehkäistä onnettomuudet, varautua onnettomuuksiin ja väestönsuojeluun sekä minimoida hätätilanteiden vaikutukset pelastustoiminnan ja ensihoidon keinoin.

Pelastuslaitoksen palvelut

Onnettomuuksien ehkäisy
Pelastuslaitos tarjoaa tietoa nuohouksesta, rakenteellisesta paloturvallisuudesta, palotarkastuksista, turvallisuuskoulutuksista, pelastussuunnitelmasta, omatoimisesta varautumisesta, pelastusviranomaisen kemikaalivalvonnasta ja yleisötapahtuman järjestämisestä.

Pelastustoiminta
Pelastuslaitos vastaa pelastustoimintaan kuuluvien tehtävien hoitamisesta silloin kun tulipalo, muu onnettomuus tai niiden uhka vaatii kiireellisiä toimenpiteitä ihmisen hengen tai terveyden, omaisuuden tai ympäristön suojaamiseksi tai pelastamiseksi.

Ensihoito
Pelastuslaitos toimii ensihoitopalvelun tuottajana Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella.

Väestönsuojelu
Pelastuslaitos tukee helsinkiläisten omatoimista varautumista ja koordinoi pelastustoimen näkökulmasta pääkaupungin varautumista vakaviin häiriötilanteisiin ja väestönsuojeluun.