Informaatiovaikuttaminen

Informaatiovaikuttamisella pyritään vaikuttamaan yleiseen mielipiteeseen, ihmisten käyttäytymiseen sekä päätöksentekijöihin ja siten yhteiskunnan toimintakykyyn.

Vaikuttamisen keinoja ovat esimerkiksi väärien tai harhaanjohtavien tietojen levittäminen kuten valeuutiset, painostaminen sosiaalisessa mediassa (ns. maalittaminen) sekä sinänsä oikean tiedon tarkoitushakuinen käyttö, jossa faktat irrotetaan todellisesta asiayhteydestään.

Näin voit suojautua informaatiovaikuttamiselta

– Kun liikut internetissä, tarkastele erilaisten tietojen ja viestien kokonaisuutta.

– Lue koko teksti ja varmista asian oikeellisuus. Jaa vain luotettavaa tietoa eteenpäin.

– Tarkista kuka julkaisija on ja varmista, onko hän todellinen henkilö. Jos et voi varmistua henkilöstä, älä jaa hänen välittämäänsä materiaalia.

– Kiinnitä huomiota kieleen. Useat toimijat ovat hyödyntäneet automatisoituja käännöksiä, jotta viesti leviäisi useilla kielillä. Jos kieli on huonoa, se voi olla koneellinen käännös.

– Mieti miten tekstillä, kuvilla ja grafiikoilla pyritään vaikuttamaan sinuun. Tarkastele kuvia ja yritä varmistua niiden aitoudesta.

– Jos kyseessä on verkkosivu, tarkastele sivun osoitetta (URL). Tunnettuja verkko-osoitteita on voitu väärentää esimerkiksi muuttamalla osoitetta hieman. Jos verkko-osoite on väärä, sivustolla esitetty tieto ei ole luotettavaa.

– Varmista viestissä esitetty tieto tai väite tarvittaessa useammasta lähteestä.

– Vältä liikkumasta epäilyttävillä sivustoilla.

– Älä ota sosiaalisen median tileillä ystäviksi ihmisiä, joita et tunne.

– Älä avaa sähköpostissa tuntemattomista osoitteista tulevien sähköpostien liitteitä tai linkkejä. Estä sähköpostissa näiden roskapostien lähettäjä.

On tärkeää, että suojaat myös tietoturvaasi eli omia tilejäsi, laitteitasi ja henkilökohtaisia tietojasi. Lue lisää tietoturva-sivulta.

Lisätietoja

Vinkkejä informaatiovaikuttamisen tunnistamiseksi:

Hybridivaikuttaminen (myös: yhdistelmävaikuttaminen) on jonkin tahon toteuttamaa tietoista vaikuttamista, joka hyödyntää useampaa kuin yhtä vaikuttamiskeinoa saavuttaakseen tavoitteensa. Yhdistelmävaikuttamisen tarkoitus on heikentää ja/tai vahingoittaa kohdetta. Hybridivaikuttamisen keinoja voivat olla esimerkiksi informaatiovaikuttaminen, propaganda, ääriliikkeiden tukeminen, arkaluontoisten tietojen haaliminen, kyberhyökkäykset ja hakkerointi.

Aiheesta lisää