Informationspåverkan

Syftet med informationspåverkan är att påverka den allmänna opinionen, människors beteende och beslutsfattare och därmed samhällets förmåga att fungera.

Påverkansmedel är till exempel spridning av falsk eller vilseledande information, såsom falska nyheter, påtryckningar på sociala medier (så kallade riktade trakasserier) och målmedveten användning av korrekt information i sig, där fakta tas bort från sitt verkliga sammanhang.

Så här kan du skydda dig mot informationspåverkan

– När du är på internet, titta på helheten av olika uppgifter och meddelanden.

– Läs hela texten och se till att den är korrekt. Dela endast tillförlitlig information.

– Kontrollera vem utgivaren är och se till att den är en riktig person. Om du inte kan vara säker på vem som har förmedlat materialet ska du inte dela det.

– Fäst uppmärksamhet vid språket. Många aktörer använder automatiserade översättningar för att sprida meddelanden på flera språk. Om språket är dåligt, kan det vara en maskinöversättning.

– Tänk på hur texten, bilderna och grafiken är avsedda att påverka dig. Titta på bilderna och försök säkerställa att de är äkta.

– Om det är en webbsida, kontrollera sidans adress (URL). Kända webbadresser kan ha förfalskats, till exempel genom att ändra adressen något. Om webbadressen är felaktig, är informationen på webbplatsen inte tillförlitlig.

– Bekräfta vid behov informationen eller påståendet i meddelandet från mer än en källa.

– Undvik att besöka tvivelaktiga webbplatser.

– Bli inte vän med folk du inte känner på sociala medier.

– Öppna inte bilagor eller länkar i e-postmeddelanden från okända adresser. Blockera avsändaren av dessa skräppostmeddelanden i e-posten.

Det är viktigt att du också skyddar din datasäkerhet, det vill säga dina konton, enheter och personuppgifter. Läs mer på sidan om datasäkerhet.

Mer information

Hybridpåverkan är medvetet påverkningsarbete utfört av någon part, som tillämpar mer än en metod för påverkan för att uppnå sitt mål. Syftet med hybridpåverkan är att försvaga och/eller skada målet. Till de möjliga metoderna för påverkan hör exempelvis informationspåverkan, popaganda, ekonomisk påverkan, stöd för extremism, hämtning av känslig information, cyberattacker och dataintrång.

Läs mer:

Tips om hur man känner igen informationspåverkan: