Information om webbplatsen

Information om tjänster
Turvallisuus.hel.fi är Helsingfors stads säkerhetsportal. Portalen förmedlar säkerhetsinformation från olika förvaltningar och myndigheter till invånarna i Helsingforsregionen.

Upphovsman och ansvar för innehållet
Helsingfors stads stadskansli är turvallisuus.hel.fi upprätthållare.

I portalen finns också länkar till utomstående instansers webbplatser. Upprätthållaren av portalen är inte ansvarig för innehållet på webbplatserna som dessa utomstående instanser upprätthåller.