Förändringar i väderlek

Väderleken och förändringar i den utgör sällan något hot för invånarnas säkerhet. Extrema väderfenomen såsom ösregn och stormar förutspås dock öka i och med att klimatet förändras. Samtidigt kommer också förstörelse och skador till följd av dessa fenomen att öka. Var och en bör vara medveten om hur man kan förbereda sig för till exempel dagslånga elavbrott eller översvämningar.

Översvämningar

Översvämningar har bedömts vara den största naturkatastrofen som hotar invånarnas välfärd och den bebyggda miljön i Helsingforsregionen.

Översvämningar kan uppstå när havsvattnet stiger, åar svämmar över och vid plötsliga ösregn. Översvämningar till följd av ösregn och häftiga åskväder kan snabbt orsaka även stora skador.

Miljo.fi: att förbereda sig för översvämningar (bara på finska)

Stormar

Några av de vanligaste stormskadorna är fallna träd och lösa takplåtar samt vattenskador på grund av ösregn eller rörbrott. Räddningsverket hjälper till vid reparation av stormskador.

Vid stormhot lyssna på väderprognoser och iaktta myndigheternas anvisningar. Om du är utomhus, skydda dig från fallande träd. Håll dig minst 20 meter från skadade elledningar.

I mån av möjlighet stanna inomhus, stäng dörrar och fönster och håll dig borta från närheten av fönster. Koppla ur elapparater. Undvik att använda hissar, då elavbrott kan ske plötsligt.

Meteorologiska institutet: Handlingsinstruktioner för att skydda sig från stormar

Reservera åtminstone följande saker i ditt hem inför längre elavbrott

  • Ficklampor och batterier samt ljus och tändstickor.
  • En batteridriven radio som du kan använda för att lyssna på meddelanden.
  • Dricksvatten och mat samt andra nödvändighetsvaror som läkemedel och hygienförnödenheter.
  • Kontanter. Under ett elavbrott fungerar inte bankautomater och det lyckas inte att betala med kort.
  • Reservera även vatten för toalettbesök. Under elavbrott kan man endast spola toaletten bara en gång. Under elavbrott får man inte nödvändigtvis vattenledningsvatten