Räddning av djur

.

Enligt djurskyddslagen och naturvårdslagen ska vilda djur som är sjuka, skadade eller annars i hjälplöst tillstånd hjälpas, om det är möjligt. Allvarligt skadade djur kan hjälpas endast genom att djuret avlivas.

Anvisningar för djurräddningsuppdrag

Ring nödnumret 112 i frågor som gäller djur om

  • ett djur orsakar ordningsstörningar eller fara för människor eller trafik.
  • ett djur behöver räddas från en plats varifrån det inte kan slippa ut på egen hand och utan hjälpmedel.
  • det är en akut djurskyddsfråga, t.ex. ett allvarligt skadat djur eller pågående djurplågeri.

OBS! Djurets ägare eller innehavare ansvarar alltid i första hand för djurets välbefinnande och ansvarar för att sköta och hjälpa sällskapsdjur och produktionsdjur.

Mer information om när du ska ringa nödnumret 112 i fråga om djur och i övriga situationer kan du läsa på Nödcentralsverkets webbplats 112.fi:

Nödcentralsverket bedömer på basis av de anvisningar som nämns ovan hur brådskande den situation som anges i nödmeddelandet är och vilken typ av hjälp som behövs för att hantera situationen. Nödcentralsverket förmedlar uppgiften till den ansvariga myndigheten, om situationen på basis av deras bedömning förutsätter förmedling.

I frågor som gäller djurskydd ska du kontakta polisen.

Ägjgärder i situationer då mydigheterna inte larmas

Högholmens vilddjurssjukhus tar emot vilda djur som behöver hjälp.

Om nödcentralen inte förmedlar uppgiften till myndigheterna, kan upphittaren själv kontakta Högholmens vilddjurssjukhus och föra det skadade vilda djuret i första hand dit under vilddjurssjukhusets öppettider.

I andra hand kan allvarligt skadade vilda djur föras till Universitetets djursjukhus i Vik. Djursjukhuset har jour dygnet runt. Dessutom erbjuder huvudstadsregionens djurskyddsorganisationer i mån av möjlighet rådgivning om djur.

Enligt djurskyddslagen är det förbjudet att vålla djur onödig smärta eller plåga. Upphittaren kan också själv avliva ett litet djur (under 3 kg) som är allvarligt skadat. Tillåten nödavlivning kan till exempel vara ett kraftigt slag i huvudet. Djuret kan bortskaffas genom att lägga det i en plastpåse i blandavfallet.

Ta hänsyn till hygien

När djur hanteras ska god hygien alltid iakttas med tanke på sjukdomar som kan överföras från djur till människor. Undvik att beröra döda eller sjuka djur och använd alltid handskar och munskydd när du hanterar dem. För att förebygga smittspridning ska du tvätta händerna med tvål och vatten efter att du har varit i kontakt med döda eller sjuka djur och använda handsprit vid behov. På grund av risken för rabies bör särskild försiktighet iakttas vid kontakt med fladdermöss. Om du hittar många sjuka eller döda fåglar i samma område, ska du på grund av risken för fågelinfluensa kontakta de intressentgrupper som nämns ovan och undvika kontakt med fåglarna.