Helsingfors stads räddningsverk

Helsingfors stads räddningsverk arbetar för att främja huvudstadens och dess invånares och besökares säkerhet.

Räddningsverkets grunduppgift är att identifiera områdets olycksrisker, förebygga olyckor, förbereda sig på olyckor och på befolkningsskydd, samt att minimera följderna av nödsituationer genom räddningsverksamhet och akutvård.

Räddningsverkets tjänster

Förebyggande av olyckor
Information om sotning, strukturell brandsäkerhet, brandsyner, säkerhetsutbildningar, räddningsplaner, frivillig beredskap, kemikalietillsynen som utförs av räddningsmyndigheten och om arrangerandet av ett publikevenemang.

Räddningsverksamhet
Räddningsverket ansvarar för skötseln av uppgifter som hör till räddningsverksamheten i de fall när en brand, annan olycka eller risken för dessa kräver brådskande åtgärder för att skydda eller rädda en människas liv eller hälsa, egendom eller miljön.

Akutvård
Helsingfors stads räddningsverk verkar som producent av prehospital akutsjukvård för HNS Akuten vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Befolkningsskydd
Helsingfors stads räddningsverk stöder helsingforsbornas egen beredskap och koordinerar Helsingfors stads beredskap inför allvarliga störningssituationer och befolkningsskyddet vad gäller räddningsverksamheten.