Vattenkvalitet

Vattenkvaliteten är bra inom Helsingforsregionen, både i fråga om dricksvatten och badvatten.

Hushållsvattnet leds till de över en miljon invånarna inom Helsingforsregionen via en tunnel från Päijänne och rengörs vid två vattenreningsverk.

Aktuell information on vattenkvaliteten

Helsingforsregionens miljötjänster HRM sköter om vattenförsörjningen och reningen av avloppsvatten i Helsingforsregionen samt ser till att vattenlednings- och avloppsnätet är i skick.

Vatten av god kvalitet är klart och smakar eller luktar ingenting. Laboratoriet för vattenförsörjning vid HRM övervakar vattenkvaliteten dagligen. Dricksvatten av hög kvalitet ska utöver de strikta kemiska och mikrobiologiska kriterierna även uppfylla de normala organoleptiska kriterierna.

Badvatten

Blågröna alger är de enda giftiga algerna i Finlands vatten. Det rekommenderas att man undviker att bada i vatten där det finns blågröna alger.

Den hygieniska kvaliteten kan försämras på grund av utsläpp av avfallsvatten, ytvattenavrinningar till följd av regn eller fåglar som vistas på stranden.

Miljömyndigheterna övervakar vattenkvaliteten vid allmänna badstränder och algsituationen under hela badsäsongen, och informerar om situationen varje vecka.