Veden laatu

Veden laatu on Helsingin seudulla hyvä, olipa sitten kyse juomavedestä tai uimavedestä.

Talousvesi johdetaan Helsingin seudun yli miljoonalle asukkaalle tunnelia pitkin Päijänteestä ja puhdistetaan kahdessa vedenpuhdistuslaitoksessa.

Ajantasaista tietoa veden laadusta

Helsingin seudun ympäristöpalvelut, HSY huolehtii Helsingin seudun vesihuollosta, jätevesien puhdistamisesta ja vesijohto- ja viemäriverkoston kunnosta.

Hyvä vesi on kirkasta eikä se haise tai maistu miltään. HSY:n vesihuollon laboratorio valvoo veden laatua päivittäin. Laadukkaan juomaveden on täytettävä tiukkojen kemiallisten ja mikrobiologisten kriteereiden lisäksi myös normaalit aistinvaraiset kriteerit.

Uimavesi

Sinilevä on Suomen vesien ainoa myrkyllinen levä. Sinileväisessä vedessä uimista kannattaa välttää. Hygieenistä laatua voivat huonontaa jätevesipäästöt, sateiden synnyttämät pintavalumat tai rannalla oleskelevat linnut.

Ympäristöviranomaiset seuraavat yleisten uimarantojen veden laatua ja sinilevätilannetta uimakauden ajan ja tiedottavat siitä viikoittain