Turvallisuustaidot

Tältä sivustolta löydät neuvoja ja ohjeita siitä, miten estät vahinkojen syntymisen ja kuinka toimit oikein erilaisissa hätätilanteissa.

Meillä kaikilla on velvollisuus toimia jos havaitsemme tulipalon tai muun onnettomuuden. Ilmoita vaarassa oleville ja soita hätänumerooon 112 sekä ryhdy kykyjesi mukaisiin pelastustoimenpiteisiin. Hätäpuheluohjeet >>

Turvallisuustaito-sivut

Kysy:

Terveysneuvonta 09 310 10023 – sairaanhoitajat antavat sairauksien hoito-ohjeita ja tietoa terveyspalveluista.

Sosiaalipäivystys 0206 96006 – tekee kiireellisen sosiaalityön tarpeen arviointia virka-ajan ulkopuolella

Kriisipäivystys 09 3104 4222 – antaa henkistä ensiapua äkillisissä kriisitilanteissa ja tekee tarvittaessa kotikäyntejä.

Myrkytystietokeskus 0800 147 111, vastaa äkillisten myrkytysten ehkäisyyn ja hoitoon liittyviin kysymyksiin. Keskus palvelee koko maata.

Katso muut Helsingin kaupungin neuvontapalvelut