Paikallinen turvallisuussuunnitte­­­lu

Helsingin kaupungissa tehtävän turvallisuustyön keskeinen työkalu on kaupunkitasoinen turvallisuussuunnitelma. Turvallisuussuunnitelmassa yhdistyvät turvallisuusongelmia ennalta ehkäisevä työ sekä järjestystä ja turvallisuutta ylläpitävä työ.

Kaupungin turvallisuussuunnittelun tavoitteena on parantaa arjen turvallisuutta vähentämällä onnettomuuksien, tapaturmien, rikosten ja häiriöiden määrää sekä lisätä ihmisten turvallisuuden tunnetta ja luottamusta.

Turvallisuussuunnittelussa noudatetaan kaupungin johtajiston hyväksymiä paikallisen turvallisuussuunnittelun periaatteita. Turvallisuustyö voidaan jakaa kolmeen tasoon: strateginen taso (valtuuston strategiaohjelma), kaupunkitaso (kaupungin turvallisuussuunnitelma ja muut toimintaohjelmat) ja asuinaluekohtainen taso (kohdekohtaiset suunnitelmat ja verkostot). Turvallisuusyhteistyön kokonaisuuteen Helsingissä kuuluvat myös lähisuhdeväkivallan ja tapaturmien ehkäisy.

Turvallisuuden edistäminen on osa kunnan perustehtäviä. Toimivat peruspalvelut sekä syrjäytymisen ja köyhyyden ehkäisy lisäävät arjen turvallisuutta ja hyvinvointia.

Helsingin kaupungin turvallisuussuunnitelma