Turvallisuus- ja valmiusasioiden koordinointi

Helsingin kaupunginkansliaan kuuluvan turvallisuus- ja valmiustiimin tehtävänä on koordinoida kaupungin yleisiä turvallisuusasioita, ohjata kaupungin varautumista ja olla aloitteellinen uusien ratkaisujen ja toimintamallien löytämiseksi.

Yksikkö tekee läheistä yhteistyötä kaupungin toimialojen ja liikelaitosten, Helsingin poliisilaitoksen, Puolustusvoimien, muiden kaupunkien ja kuntien, valtionhallinnon sekä järjestöjen ja asukkaiden kanssa. Toiminnalla luodaan edellytyksiä turvalliseen ja viihtyisään kaupunkiin.

Tiimin keskeisimpiä toimintakokonaisuuksia ja -muotoja:

  • Paikallisen turvallisuussuunnittelun ohjaaminen Helsingissä. Paikallista turvallisuussuunnittelua toteutetaan laajana yhteistyönä kansallisten periaatepäätösten ja toimintaohjelmien linjaukset huomioiden.
  • Kaupungin varautumisen ohjaaminen sekä keskushallinnon ja toimialojen kriisien hallitsemiseen tähtäävien toimenpiteiden ja ennakkovalmistelujen ohjaaminen ja tukeminen.
  • Kaupungin ja turvallisuusviranomaisten välinen yhteistyö. Tiimi kehittää kaupungin ja valtionhallintoon kuuluvien turvallisuusviranomaisten yhteistyötä. Keskeisin yhteistoimintataho on Helsingin poliisilaitos. Yksikössä työskentelee poliisitaustainen poliisikoordinaattori.
  • Moniammatillisen yhteistyön tukeminen ja kehittäminen nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Tiimi tekee yhteistyötä nuorten kanssa työskentelevien viranomaisten ja järjestöjen kanssa.
  • Asukkaiden arkiturvallisuutta parantavien ja osallisuutta lisäävien toimintamallien kehittäminen ja toteuttaminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
  • Alueellisten verkostojen ja toimijoiden tukeminen tilanteissa, joissa tarvitaan monialaista yhteistyötä paikallisesti ilmenevien turvallisuuteen ja viihtyisyyteen liittyvien ongelmien ratkaisemisessa.

Lisäksi tiimi toimii asiantuntijana kysymyksissä, jotka liittyvät kaupungin turvallisuustoiminnan kehittämiseen.