Vesivahingot

Vesivahingon sattuessa tarkista ensin, onko vesivahinko aiheutunut kiinteistön vesikalusteista tai vesijohdoista. Jos vesivahingon aiheuttajaa ei löydy kiinteistön puolelta, ota yhteys vesilaitokseen ja selvitä, onko yleisessä vesijohdossa ollut vuoto.

Vedenjakelun häiriöt ja vuodot on ilmoitettava vesilaitoksen päivystysnumeroon. Kiinteistöt hoitavat viemäritukokset itse.

Vedenjakelun häiriöt ja vuodot

Helsingin seudun ympäristöpalvelut, vikapäivystys palvelee ympäri vuorokauden, puh 09 1561 3000.

Vesivahinkojen ehkäisy

• Tarkkaile vesivuotoja. Tiputteleeko vesihana kotona? Vuotaako vessanpytty? Vuotaminen johtuu yleensä tiivisteiden ikääntymisestä ja kovettumisesta.

• Tarkkaile putkistojen kuntoa säännöllisesti. Helpoin tapa selvittää piilovuodot on seurata kiinteistön vesimittaria. Mikäli vesimittari pyörii eikä kiinteistössä ole vedenkäyttöä tarkkailuhetkellä, voi kyseessä olla vesijohtovuoto.

• Huolehdi kiinteistön tonttijohtojen ja vesimittareiden riittävästä suojaamisesta talven kylmyydeltä.

• Viemäri on tarkoitettu vain jätevesien kuljettamiseen, eikä sinne saa laittaa kiinteistön kiinteitä jätteitä. Viemäriin eivät kuulu myöskään haitalliset aineet kuten maalit, lääkkeet ja vaarallisiksi luokitellut kemikaalit.

• Varaudu tulviin: puhdista vesikourut, syöksytorvet ja kattokaivot säännöllisesti roskista ja jäästä, suojaa peitteillä rakenteita tai arvokkaita tavaroita, huomioi sähköiskun vaara, jos kellarissa vedenpinta nousee.