Palveluiden turvaaminen

Kunnan palveluiden turvaaminen ( jatkuvuudenhallinta) perustuu siihen, että suurimmasta osasta normaaliolojen häiriötilanteita voidaan selviytyä jokaisen organisaation omilla voimavaroilla.

Usein ongelmat yhdessä organisaatiossa johtavat kuitenkin häiriöihin muissakin organisaatioissa. Lähtökohta on, että kunkin organisaation varautumisjärjestelyt on toteutettu siten, että ongelmista kärsinyt kykenee sopeutumaan kulloiseenkin tilanteeseen ja hallitsemaan sen.

Kunnan keskushallinto määrittää kunnan varautumisen ja jatkuvuudenhallinnan yleiset toimintalinjaukset, antaa yhteisesti käytettävät perusteet toimialojen omalle suunnittelulle sekä ylläpitää kunnan kokonaisuutta.

Helsingin kaupunki on suunnitellut toimintamallit esimerkiksi sään ääri-ilmiöistä tai muista ennalta arvaamattomista tilanteista aiheutuviin häiriöihin. Kaupunki ylläpitää tiivistä turvallisuusyhteistyön verkostoa valtionhallinnon viranomaisten kanssa.

Lue lisää kunnan palveluiden turvaamisesta: Varautuminen ja jatkuvuudenhallinta kunnassa (pdf)