Paloturvallisuus

Tulipalot voitaisiin useimmiten estää ennalta, sillä ihmisen virheellinen toiminta on usein syynä tulipalon syttymiseen.

Huolehdi, että kotona on riittävä määrä toimintakuntoisia palovaroittimia. Suunnittele ja harjoittele yhdessä muiden kanssa miten tulipalotilanteessa pitää toimia. Pidä alkusammutusvälineet helposti saatavilla ja opettele käyttämään niitä.

Pelasta – Varoita – Hälytä – Sammuta – Rajoita – Opasta

Tulipalotilanteessa on toimittava ripeästi, mutta hätäilemättä. Tilanteet vaihtelevat. Aina on kuitenkin yritettävä pelastaa vaarassa olevat henkilöt sekä varoitettava muita uhkaavasta tulipalosta sekä tehtävä hälytys soittamalla numeroon 112.

Nuohous ja tulisijat

Rakennuksen omistajan/haltijan on lain mukaan huolehdittava siitä, että rakennuksen.tulisijat ja savuhormit on nuohottu määräysten mukaisella tavalla ja ilmanvaihtokanavat ja -laitteet on huollettu ja puhdistettu siten, että niistä ei aiheudu tulipalon vaaraa. Tikkaat, kattokulkutien osat ja katon turvavarusteet on pidettävä sellaisessa kunnossa, että nuohoustyö voidaan suorittaa turvallisesti.

Tulisijat nuohotaan käytettävästä polttoaineesta ja käytöstä riippuen joko vuoden tai kolmen vuoden välein.

Rakennuksen omistaja, haltija ja toiminnanharjoittaja tilaa ja sopii itse nuohouksesta valitsemansa nuohouspalveluja tuottavan yrityksen kanssa, jolla on palveluksessaan nuohoojan pätevyyskirjan omaavia nuohoojia.

Palotarkastus

Palotarkastuksen tavoitteena on tukea omatoimista varautumista sekä valvoa pelastuslain noudattamista.

Palotarkastuksessa valvotaan, että rakennuksen omistaja/haltija on osaltaan huolehtinut tulipalojen ja muiden vaaratilanteiden ennaltaehkäisystä ja varautunut vaaratilanteissa suojaamaan ihmisiä, omaisuutta ja ympäristöä sekä varautunut tulipalojen sammuttamiseen ja muihin omatoimisiin pelastustoimenpiteisiin.

Helsingin kaupungin pelastuslaitos suorittaa määräaikaiset palotarkastukset onnettomuuksien ehkäisytyön toimintasuunnitelman mukaisiin kohteisiin.

Erityinen palotarkastus suoritetaan aina ennen rakennuksen tai tilan käyttöönottoa uudis- ja korjausrakentamisen yhteydessä. Tällöin valvotaan, että rakennus täyttää palo- ja käyttöturvallisuuden perusratkaisut.