Ympäristö

Tietoa kaupunkiympäristön turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä, ilman- ja vedenlaadusta, miten toimia ympäristövahingoissa ja mitä ongelmia voi aiheutua sään ääri-ilmiöistä.

Viranomaiset huolehtivat omalta osaltaan turvallisen kaupunki- ja asuinympäristön ylläpidosta ja kehittämisestä. Lähiympäristön viihtyisyyteen ja turvallisuuteen voi jokainen asukas vaikuttaa myös omilla teoillaan.