Ilmanlaatu

Pääkaupunkiseudun ilmanlaatu on hyvä verrattuna muun Euroopan suurkaupunkialueisiin. Hengitysilman laatu on yleensä hyvä tai tyydyttävä. Silti meilläkin ajoittain ilmansaasteiden pitoisuudet kohoavat äkillisesti haitallisen korkeiksi.

Ilmanlaatua voivat heikentää liikenteen pakokaasut, katupöly, kaukokulkeutuvat pienhiukkaset ja otsoni sekä savu. Terveyden kannalta haitallisimmat ilman epäpuhtaudet ovat hiukkaset, otsoni ja typpidioksidi.

Pienhiukkasten korkea määrä pääkaupunkiseudun ilmassa aiheutuu yleensä aina muualta kaukokulkeutuvista epäpuhtauksista. Myös otsonipitoisuuden nousut ovat peräisin muualta Euroopasta kulkeutuvasta otsonista.

HSY: Ilmanlaatu ja ilmasto – tietoa ilmansaasteista ja niiden terveysvaikutuksista sekä toimintaohjeita tilanteisiin, jolloin ilmanlaatu on huono tai erittäin huono.

Ilmanlaadun parantamiseksi on Helsingille laadittu ilmansuojelusuunnitelma. Uusin suunnitelma kattaa vuodet 2017–2024. Lue lisää: Helsingin kaupungin ilmansuojelu

Ilmanlaadun seuranta

Helsingin seudun ympäristöpalvelu, HSY seuraa jatkuvin mittauksin ilmanlaatua pääkaupunkiseudun mittausasemilla.

Ajantasaista tietoa ilmanlaadusta HSY:n verkkosivuilta, Twitterissä arkiaamuisin @hsy_ilmanlaatu, ilmanlaatunäytöiltä ja myös radion, television ja sanomalehtien välityksellä.

HSY: Ilmanlaatu nyt

Pääkaupunkiseudun ilmanlaadun seurantaohjelma vuosille 2019-2023