Omatoiminen varautuminen

Omatoiminen varautuminen on yksittäisten kansalaisten, yritysten, laitosten ja taloyhtiöiden valmistautumista erilaisia onnettomuuksia, erityistilanteita ja poikkeusoloja varten. Se on arkipäivän osaamista, jota voi myös harjoitella.

Asukkaan omatoiminen varautuminen

Varaudu onnettomuuksiin ja normaalista poikkeavaan sähkön-, veden ja lämmön saantiin. Hanki ja ylläpidä kotiisi viikon ylimääräinen ruokavarasto, paristokäyttöinen radio ja taskulamppu, suunnittele kuinka toimit jos vesikatkos kestää pitkään tai kuinka pysyttelet lämpimänä lämmityksen häiriötilanteissa.

Tutustu taloyhtiön pelastussuunnitelmaan ja opettele toimimaan oikein ennaltaehkäisevästi ja turvallisesti onnettomuustilanteissa. Opettele ja opeta perheessäsi avun hälyttäminen ja ensiaputaitoja, harjoitelkaa alkusammutusta ja toimimista tulipalotilanteessa, palauta mieleen yleinen vaaramerkki ja sen edellyttämät toimenpiteet sekä kotiin suojautuminen.

Lue lisää:

Laki ja asetus velvoittavat pelastussuunnitelman tekoon

Pelastuslaki velvoittaa yhteisöjä ja yrityksiä pitämään huolta omasta turvallisuudestaan ja laatimaan tarvittaessa pelastussuunnitelman. Pelastussuunnitelman tulee sisältää tiedot siitä, millä tavalla vaaratilanteita pyritään ennaltaehkäisemään, miten niihin varaudutaan ja miten onnettomuustilanteissa toimitaan.

Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta määrittää kohteet, joihin pelastussuunnitelma on tehtävä. Pelastussuunnitelma on laadittava muun muassa asuinrakennuksiin, joissa on vähintään kolme asuinhuoneistoa ja kaikkiin tiloihin, joissa on paljon ihmisiä koolla.

Taloyhtiöissä, jotka ovat velvollisia laatimaan pelastussuunnitelman, tulee olla nimetty ja koulutettu suojelujohtaja ja mikäli taloyhtiössä on väestönsuoja, tulee sille olla nimetty ja koulutettu hoitaja. Vastuu turvallisuusjärjestelyistä on kiinteistön omistajalla ja haltijalla.

Pelastuslaitoksen kouluttajat antavat turvallisuuskoulutusta ja -neuvontaa lähinnä Helsingin kaupungin työntekijöille mutta mahdollisuuksien mukaan myös muille ryhmille. Lue lisää: Turvallisuuskoulutus