Egen beredskap

Egen beredskap innebär att enskilda medborgare, företag, anstalter och bostadsaktiebolag förbereder sig för olika olyckor, specialsituationer och undantagsförhållanden. Det är vardagskunskaper som även kan övas.

Invånarens egna beredskap

Förbered dig för olyckor och avvikande tillgång till el, vatten och värme. Skaffa och upprätthåll ett matförråd för en vecka, en batteridriven radio och en ficklampa, planera hur du fungerar om vattenavbrottet räcker länge eller hur du håller dig varm i fall av störningar i värmedistributionen.

Bekanta dig med bostadsaktiebolagets räddningsplan och lär dig att fungera på rätt sätt förebyggande och tryggt i olyckssituationer.

Lär dig och din familj att larma hjälp och kunskaper i första hjälpen, träna första släckningsinsatsen och fungerande i brandsituationer, kom ihåg den allmänna farosignalen och de åtgärder som den kräver och hur det går att söka skydd i hemmet.

Läs mer:

Lag och förordning förpliktar till räddningsplan

Räddningslagen förpliktar bostadsaktiebolag, företag och anstalter att på förhand förbereda sig och göra upp en beredskapsplan för fastigheten för att trygga säkerheten för personerna i byggnaden. I planen utreds de risksituationer som kan förutses och ges anvisningar för att förebygga risksituationer samt utnämns säkerhetspersonal för byggnaden. I planen anges också vilka åtgärder som ska vidtas vid olyckor eller fara.

Genom statsrådets förordning om räddningsväsendet fastställs för vilka objekt en beredskapsplan ska upprättas. Dylika objekt är till exempel arbetsplatser där det samtidigt finns över 50 personer och bostadshus med över tre bostadslägenheter.

Bostadsaktiebolag som är skyldiga att utarbeta en räddningsplan ska ha en utnämnd och utbildad skyddsledare och om det finns ett skyddsrum i bostadsaktiebolaget, ska det finnas en utnämnd och utbildad skötare för det. Byggnadens eller objektets innehavare ansvarar för att en räddningsplan görs upp. Räddningsverket kan ge råd i uppgörandet av en räddningsplan.