Stadens säkerhetsarbete

Helsingfors stad främjar säkerheten och medborgarnas trygghetskänsla i nära samarbete med myndigheter samt organisationer och företag i regionen.

Ett stort antal experter ansvarar för Helsingfors stads säkerhetsarbete. Stadskansliets säkerhets- och beredskapsteam leder säkerhetsarbetet. Enheten samordnar och främjar stadens organisationssäkerhet och allmänna säkerhetsärenden, styr beredskapsåtgärder och lokal säkerhetsplanering.