Miljö

Information om faktorer som påverkar säkerheten i stadsmiljön, luft- och vattenkvaliteten, hur du ska handla vid miljöskador och till vilka problem extrema väderfenomen kan leda.

Olika myndigheter ansvarar för sina egen del för att upprätthålla och utveckla en säker stads- och boendemiljön. Varje invånare kan också påverka trivseln och säkerheten i närmiljön genom sina egna handlingar.