Trafik

En väl planerad stadsmiljö där det är lätt att röra sig förbättrar trafiksäkerheten.

Varje stadsbo kan för egen del sörja för trafiksäkerheten genom att iaktta anvisningarna och förbereda sig i förväg. Säkerhetsinstruktionerna varierar beroende på trafikform men gemensamt för alla former är att man ska hålla besinningen och ta hänsyn till andra.

Information om undantagstrafik

Helsingforsregionens trafiks (HRT) tjänst Reseplaneraren informerar om såväl plötsliga ändringar som om på förhand kända ändringar i kollektivtrafiken.

Trafiksäkerhet i huvudstadsregionen