El, värme och gas

El

De flesta elolyckorna sker vanliga elkonsumenter med normal nätspänning. Oftast är orsaken till olyckan allmän oförsiktighet eller egenmäktiga kopplingar i elapparater.

Rätt användningssätt säkerställer att apparaten inte ger elstötar eller orsakar bränder. Kom också ihåg att ha fungerande brandvarnare, som är ett lätt och billigt sätt att se till att elektriska bränder upptäcks i god tid.

Värme

Över 90 procent av uppvärmningen i huvudstaden sker genom fjärrvärme. Fjärrvärme är en bekymmerslös uppvärmningslösning för invånarna. Den genomsnittliga avbrottstiden per hushåll är bara 2-3 timmar per år.

Gas

Flytgas är ett ytterst brandfarligt bränsle. Det är en färglös, icke giftig gas. Den gas som säljs är kraftigt parfymerad. Flytgasläckage orsakar alltid fara eftersom även den minsta gnistan kan antända gasen. Förebygg gasskador genom att alltid använda gasapparaten i avsett syfte och montera den enligt bruksanvisningarna.

Störningar i el och värme