Stadens beredskap

Med beredskap avses verksamhet genom vilken man strävar efter att säkra de livsviktiga bastjänsterna och att sörja för invånarnas säkerhet även i undantagstillstånd.

Helsingfors stads status som huvudstad och den mest centrala aktören inom lokalförvaltningen i det finska samhället förutsätter att staden sköter om att de viktigaste tjänsterna fungerar under alla omständigheter.

Helsingfors stad har ett nära samarbete med myndigheterna inom statsförvaltningen.

Ansvaret för beredskapens organisation och genomförande ligger hos kanslichefen. Stadskansliet ansvarar för den praktiska styrningen av verksamheten.