Staden arbetar för en trygg och säker vardag

Helsingfors stads säkerhetsinformation

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on pyorailijat_1200x800-1013x675.jpg

Plock i serviceutbudet

Luftkvaliteten nu
Följ luftkvaliteten i huvudstadsregionen och läs mer om luftkvaliteten.

Störningar i vattendistributionen
Ring journummer 09 1561 3000 för felanmälan.

Vädervarningar
Meteorologiska institutet: lokalvädret och varningar.

Nödsituationer
Anvisningar om hur du kan handla rätt i nödsituationer. Ring 112 i brådskande situationer.

Störningar i el- och värme
Ring journummer 08001 80808 för felanmälan I Helsingforsområdet.

Information om undantagstrafik
Ruttsökning och undantagsinfo.

Strålningsläget i dag
De senaste strålmätningsresultaten från olika delar av Finland.

Servicekarta
Stadens tjänster och uppgifter också om säkerhet på en karta.