Datasäkerhet

Informationssäkerhetskompetens är en viktig medborgarfärdighet som berör både vuxna och barn. Med datasäkerhet avses skydd av information, datasystem och datakommunikation mot skador, olovligt bruk, störande, spionage och övriga hot.

Tänk på vilka slag av kommunikationstjänster du använder och hur du skyddar dig i dem. Meddelanden som kräver skydd kan vid behov krypteras. Bedöm vilka av dina meddelanden kräver skydd och skydda vid behov dina meddelanden.

Din verksamhet lämnar spår och märken, till exempel i samband med e-tjänster och köptillfällen. Dessa uppgifter kan samlas i olika register.

Säkerställ alltid innan du ger dina personuppgifter varför informationen samlas in, vad den används till och vem som samlar in den. Information som samlats från medborgarna får enbart användas i det syfte som de samlats in för.

En krypterad uppkoppling känns igen av att adressen på adressfältet på webbläsaren börjar med https: (inte http:). I många läsare visas en krypterad uppkoppling med en låssymbol i läsarens högra nedre hörn eller efter adressfältet.

Användning av e-tjänster förutsätter att man loggar in sig med sina bankkoder. Överlåt inte dina personliga koder till andra personer.

Helsingfors stad frågar aldrig efter användarnas bankkoder, lösenord, kreditkortets nummer eller andra motsvarande koder per telefon, e-post, brev eller på något annat sätt. Försäkra dig om att ingen annan kommer åt dessa uppgifter.

Läs mer om Helsingfors stads datasäkerhet och datasekretess