Olyckor till sjöss

Många olyckor till sjöss skulle kunna förebyggas genom goda grundläggande sjöfartskunskaper och sim- och livräddningskunskaper. Undvik konsumtion av alkohol då du är till sjöss, beakta särskilt barnens säkerhet, se till att båtutrustningen är i skick och beakta väderförhållandena.

Om du hamnar i en nödsituation till sjöss, ring nödnumret 112 eller det nationella alarmnumret för sjöräddning 0294 1000.

Helsingfors stads havsområde omfattar 500 km² varav hälften är öppet hav, 315 öar och 110 km strandlinje.

Räddningsmyndigheterna leder räddningsuppdragen på insjöar. Helsingfors stads räddningsverks alla räddningsenheter har yträddningsfärdighet. Räddningsverket har havsstationer i Brunsparken, Hertonäs och Sveaborg. Räddningsverkets oljebekämpningsdepå är i Sandhamn.

Den ökande havstrafiken ökar risken för vattenolyckor på havsområdena. Havsräddningen leds och koordineras av gränsbevakningsväsendet. Räddningsväsendet deltar vid behov som bistående myndighet i havsräddningen.

Gränsbevakningsväsendet, inrikesministeriets räddningsavdelning och kustens räddningsverk har utvecklat samverkansmetoder med tanke på kemikalieolyckor och andra olyckor till havs.