Tryggande av tjänsterna

Att trygga kommunens tjänster (kontinuitetskontroll) grundar sig på att största delen av störningssituationerna under normala förhållanden kan skötas med organisationernas egna krafter.

Ofta orsakar dock problem i en organisation störningar även i andra organisationer. Utgångspunkten är att beredskapsarrangemangen i varje organisation har genomförts så att den som har drabbats av problem kan anpassa sig till den rådande situationen och kontrollera den.

Kommunens centralförvaltning har som uppgift att fastställa allmänna verksamhetsriktlinjer för den kommunala beredskapen och kontinuitetskontrollen, ge gemensamma grunder för sektorernas egen planering samt upprätthålla den kommunala helheten.

Helsingfors stad har till exempel planerat verksamhetsmodeller för störningar orsakade av extrema väderfenomen eller andra oförutsägbara situationer. Staden upprätthåller ett tätt säkerhetssamarbetsnätverk med stadsförvaltningens myndigheter.

Läs mer om tryggandet av kommunens tjänster: Beredskap och kontinuitetskontroll i kommunen (pdf, på finska)