Enligt Mig Enligt Dig

Kom loss från svartvitt tänkande!

Programmet Enligt Mig, Enligt Dig är ett program som utvecklats av Helsingfors stad, som strävar till att förebygga hattal, extremt tänkande och motsättningar. Syftet med programmet är att minska konflikter som uppstår t.ex. på grund av rasism och rädsla för olikheter eller av fördomar mellan olika grupper.

Programmet erbjuder konkreta redskap för tänkande och åtgärder för att bemöta och lösa vardagssituationer och konflikter utan våld. På så sätt stöder man demokratiuppfostran och utvecklingen av förhandlingsfärdigheter samt ökar förmågan för gemensamt beslutsfattande.

Programmet Enligt Mig, Enligt Dig stöder och stärker även individens och samfundens välbefinnande genom att erbjuda förutsättningar till att framföra egna värderingar och åsikter på ett effektivt sätt som beaktar även andra. Programmets målgrupp är 14-19-åriga ungdomar, men erbjuder möjligheter att lärna nya saker för också andra åldersgrupper och för yrkesverksamma som arbetar med ungdomar.

Prgrammet består av följande avdelningar:

  • Förendringar och resiliens
  • Människkorrelationer
  • Grupprocesser
  • Förhandlingar
  • Rättvisa
  • Media
  • Sammfattning

Materialförfågningar: turva@hel.fi