Minun Silmin Sinun Silmin

Irti mustavalkoisesta ajattelusta!

Minun Silmin, Sinun Silmin on Helsingin kaupungin ohjelma, jonka tavoitteena on torjua mustavalkoista maailmankuvaa, josta erilaiset ääriajattelua ja näköalattomuutta suosivat ajattelutavat kumpuavat sekä vähentää konflikteja, jotka syntyvät esimerkiksi erilaisuuden pelosta tai ryhmien välisistä ennakkoluuloista.

Ohjelma antaa konkreettisia ajattelun ja toiminnan välineitä arjen tilanteiden ja konfliktien kohtaamiseen ja ratkaisemiseen väkivallattomasti. Lisäksi se tukee demokratiakasvatusta, neuvottelutaitojen kehitystä sekä lisää valmiuksia yhteiseen päätöksentekoon.

Minun Silmin, Sinun Silmin -ohjelma tukee ja vahvistaa myös yksilön ja yhteisöjen hyvinvointia antamalla valmiuksia omien arvojen ja mielipiteiden esille tuomiseen tehokkaalla ja muita huomioivalla tavalla. Ohjelma on erityisesti suunnattu 14-19-vuotiaille nuorille, mutta tarjoaa mahdollisuuksia uuden oppimiseen myös muun ikäisille sekä nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille.

Ohjelma koostuu seuraavista osa-alueista:

  • Muutokset, uhat ja joustavuus
  • Ihmissuhteet ja tunteet
  • Ryhmiin kuuluminen
  • Neuvottelutaidot
  • Oikeudenmukaisuus
  • Media
  • Kertaus

Materiaalitiedustelut: turva@hel.fi