Yleisötapahtumat

Yleisötapahtuman järjestäjän on pelastuslain mukaan huolehdittava siitä, että tilaisuus järjestetään turvallisesti. Tilaisuudesta ei saa aiheutua vaaraa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle.

Yleisötapahtumalla tarkoitetaan kokoontumislaissa (530/1999 2§) määritettyjä yleisötilaisuuksia, kuten yleisölle avoimia huvitilaisuuksia, kilpailuja, näytöksiä ja muita niihin rinnastettavia tilaisuuksia, joita ei ole pidettävä yleisinä kokouksina.

Yleisötilaisuuden järjestämistä valvovat monet eri tahot. Tapahtuman järjestäminen Helsingissä-sivustolla kerrotaan muun muasssa tarvittavista luvista, ilmoituksista ja muista järjestelyistä.

Laadi pelastussuunnitelma

Pelastussuunnitelma on laadittava yleisötilaisuuteen tai tapahtumaan, jossa arvioidaan olevan läsnä samanaikaisesti vähintään 200 henkilöä tai tapahtuman luonne aiheuttaa erityistä vaaraa. Pelastussuunnitelma on toimitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista tiedoksi alueen pelastusviranomaiselle.

Mikäli yleisötapahtumassa halutaan järjestää ilotulitus tai tuliesitys tai siinä halutaan käyttää pyroteknisiä tehosteita, on niistä tehtävä tarvittavat ilmoitukset poliisille ja pelastusviranomaiselle.