Yritysturvallisuus

Yrityksissä toiminnan häiriöttömyys ja turvallisuus ovat keskeinen haaste jokapäiväisessä toiminnassa. Päivittäisen toiminnan lisäksi on myös tärkeää tarkastella yritystä kokonaisuutena. Tällöin voidaan tunnistaa erilaisia yrityksen ympäristöön liittyviä vaaroja.

Käytännön turvallisuustyö on ennalta ehkäisevää onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteiden sekä rikosten torjuntaa.

Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan omatoimisen varautumisen velvollisuudet on määritelty pelastuslaissa. Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta määrittää kohteet, joihin pelastussuunnitelma on tehtävä.

Rikollinen toiminta on myös merkittävä uhka yrityksen toiminnalle. Rikostyyppejä on monia aina omaisuusrikoksista yritysvakoiluun.
Lisää aiheesta: poliisi.fi/talousrikokset

Lisätietoa