Turvallinen Helsinki-verkosto

Turvallinen Helsinki -verkosto on Helsingissä toimiva yhteistyöverkosto, jonka tehtävänä on edistää turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta Helsingissä.

Käytännössä verkosto kokoaa yhteisiä näkemyksiä Helsingin turvallisuutta vaarantavista ilmiöistä, tunnistaa turvallisuutta vaarantavia signaaleja sekä suunnittelee ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä.

Verkoston huomio kohdistuu erityisesti

  • asuinalueiden eriytymiseen
  • jengiytymisen estämiseen
  • vihapuheeseen puuttumiseen sekä
  • radikalisoitumisen ja väkivaltaisen ekstremismin torjumiseen


Yhteistyöryhmän tarkoituksena on käsitellä lisäksi sellaisia asiakokonaisuuksia, jotka heikentävät yhteiskunnan sosiaalista koheesiota/yhteenkuuluvuutta ja lisäävät vastakkainasettelua. Asuinalueiden eriytyminen, jengiytyminen, vihapuhe ja väkivaltainen ekstremismi eivät ole välttämättä toisiinsa sidoksissa olevia ilmiöitä, mutta ne ovat omiaan luomaan vastakkainasettelua ja turvattomuuden tunnetta Helsingissä.