Nätverket för ett tryggt Helsingfors

Nätverket för ett tryggt Helsingfors är ett samarbetsnätverk som verkar i Helsingfors och vars uppgift är att främja tryggheten och känslan av trygghet i Helsingfors.

I praktiken är nätverket en samlingspunkt för gemensamma uppfattningar om fenomen som äventyrar tryggheten i Helsingfors. Det identifierar signaler som äventyrar tryggheten och det planerar preventiva åtgärder.

Nätverket har fokus särskilt på

  • differentiering mellan bostadsområden
  • förhindrande av gängbildning
  • ingripande i hatpropaganda
  • stävjande av radikalisering och våldsbenägen extremism

Samarbetsgruppen har dessutom som mål att behandla sådana ärendehelheter som medför en försvagning av samhällets sociala kohesion/samhörighet och en ökning av motsättningarna. Differentiering mellan bostadsområden, gängbildning, hatpropaganda och våldsbenägen extremism är inte nödvändigtvis fenomen kopplade till varandra, men de är ägnade att generera polarisering och en känsla av otrygghet i Helsingfors.