Lokal säkerhetsplanering

Målet för stadens säkerhetsplanering är att förbättra den vardagliga säkerheten genom att minska antalet olyckor, olycksfall, brott och störningar och förbättra säkerhetskänslan och tillförlitligheten hos människorna.

I stadens säkerhetsplan upptas åtgärder som förverkligas i samverkan. Utgångspunkten för utarbetandet av planen är en bedömning av den lokala säkerhetssituationen, som fungerar som underlag för besluten om åtgärder för att förbättra tryggheten och säkerhetskänslan.

Även våld i nära relationer och förebyggande av olycksfall hör i Helsingfors till helheten för säkerhetssamarbete.

Dessutom har stadens myndigheter tjänster som förbättrar välståndet och förebygger utslagning för människor i olika åldrar och livssituationer. Genom åtgärder som minskar ojämlikheten bland invånare och bostadsområden kan tryggheten och säkerheten påverkas i staden och vidare i hela gemenskapen.

Helsingfors stads säkerhetsplan