Koordinering av säkerhets- och beredskapsärenden

Säkerhets- och beredskapsteamet hör till stadskansliet och har i uppgift att koordinera stadens allmänna säkerhetsärenden, styra stadens beredskap och ta initiativ för att finna nya lösningar och verksamhetsmodeller.

Teamet samarbetar intensivt med stadens sektorer och affärsverk, polisinrättningen i Helsingfors, Försvarsmakten, andra städer och kommuner, statsförvaltningen samt organisationer och invånare. Genom verksamheten skapas förutsättningar för en trygg och trivsam stad.


Teamets mest centrala verksamhetshelheter och verksamhetsformer:

  • Styrning av den lokala säkerhetsplaneringen i Helsingfors. Den lokala säkerhetsplaneringen utförs som ett brett samarbete och med beaktande av riktlinjerna i de riksomfattande principbesluten och åtgärdsprogrammen.
  • Styrning av stadens beredskap samt styrning och stöd för åtgärder och förhandsförberedelser för hantering av kriser vid centralförvaltningen och sektorerna.
  • Samarbetet mellan staden och säkerhetsmyndigheterna. Teamet utvecklar samarbetet mellan staden och säkerhetsmyndigheterna inom statsförvaltningen. Den viktigaste samverkansaktören är polisinrättningen i Helsingfors. På teamet arbetar en poliskoordinator med polisbakgrund.
  • Stöd och utveckling av yrkesövergripande samarbete för att förebygga utslagning bland unga. Teamet samarbetar med myndigheter och organisationer som arbetar med unga.
  • Utveckling av verksamhetsmodeller som förbättrar invånarnas vardagstrygghet och ökar delaktigheten i samarbete med andra aktörer.
  • Stöd till regionala nätverk och aktörer i situationer som kräver mångdisciplinärt samarbete för att lösa lokalt förekommande problem som hänför sig till trygghet och trivsel.

Dessutom fungerar teamet som expert i frågor som hänför sig till utvecklingen av stadens säkerhetsverksamhet.