Helsingissä harjoiteltiin monimutkaisten ympäristöriskien strategista hallintaa

Helsingissä harjoiteltiin monimutkaisten ympäristöriskien strategista hallintaa - harjoitus kutsui asiantuntijat ja ylimmän poliittisen päätöksenteon yhteen

Rain over Helsinki. Kuva: Jussi Hellsten/Helsinki partners
Rain over Helsinki. Kuva: Jussi Hellsten/Helsinki partners

Kaupungin pormestaristo, suurimpien puolueryhmien puheenjohtajat sekä joukko kaupungin asiantuntijoita harjoittelivat yhdessä perjantaina 2.12.2022 Helsingin yliopiston luotsaamassa Longrisk -tilannehuoneharjoituksessa, tavoitteena monimutkaisten ympäristöriskien pitkän tähtäimen hallinnan vahvistaminen

Helsingin kaupungin pormestaristo sekä joukko asiantuntijoita harjoittelivat yhdessä tilannehuoneharjoituksessa perjantaina 2.12.2022. Tilannehuoneharjoituksen järjesti Helsingin yliopiston LONGRISK-konsortio (Päätöksenteon tuki ympäristölähtöisten monimutkaisten ja kauaskantoisten riskien hallintaan kaupunkialueilla). Longrisk-tutkimushanke on on osa Suomen Akatemian kriisivalmiuden ja huoltovarmuuden tutkimusohjelmaa 2020-2023. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa kaupungin pitkän tähtäimen strategista suunnittelukykyä tilanteessa, jossa suurista ja monimutkaisista ympäristökriiseistä on tullut kroonisesti toistuva ilmiö.

Helsingin tilannehuoneharjoituskokonaisuus koostui kahdesta tilannehuoneharjoituksesta, joista ensimmäinen järjestettiin toukokuussa 2022 joukolle kaupungin asiantuntijoita, ja nyt käsillä ollut harjoitus osalle ensimmäisen harjoituksen asiantuntijoista sekä ylimmälle poliittiselle johdolle.

Nyt pidetyssä tilannehuoneharjoituksessa osallistujat vietiin kuviteltuun vuoteen 2025, jolloin Helsinki oli edeltäneiden vuosien aikana toistuvasti kokenut eri tyyppisiä ympäristökriisejä, kuten lumi- ja jäämyrskyjä, tulvia, pitkittyneitä hellejaksoja ja rankkasateita. Tilannehuoneharjoituksessa vuoden 2025 kesän pitkittynyttä lämpöaaltoa seurasi ukkosmyrsky rankkasateineen, joiden seurauksena kaupungin keskusta tulvi ja salamoiden sytyttämät metsäpalot lähialueilla heikensivät ilmanlaatua merkittävästi.

Harjoituksen osallistujien tehtävänä oli tehdä päätökset toimenpiteistä, joilla kaupungin strategiset tavoitteet voidaan saavuttaa ja samanaikaisesti vahvistaa kaupungin kaukonäköistä sopeutumista kroonisiin ympäristökriiseihin. Päätökset tehtiin yhteisessä vuoropuhelussa poliittisten päättäjien ja asiantuntijoiden kesken, saman pöydän ääressä istuen. Esitykset vaihtoehtoisista strategioista kroonisten ympäristökriisien oli laadittu ensimmäisessä tilannehuoneharjoituksessa käytyjen keskustelujen pohjalta.

Lue lisää Longrisk-hankkeesta: Helsingin yliopisto/Longrisk.