“Korona-aikaan en juuri ole liikkunut kaupungilla” – Helsingin turvallisuustutkimus 2021  

Tutkimusraportti "Korona-aikaan en juuri ole liikkunut kaupungilla" - Helsingin turvallisuustutkimus 2021 on julkaistu

Vuoden 2021 lopulla tehdyn turvallisuustutkimuksen mukaan lähes yhdeksän kymmenestä helsinkiläisestä on sitä mieltä, että kaupunki on yleisesti turvallinen tai vähintään melko turvallinen. 

Helsingissä on tehty asukkaille suunnattuja turvallisuuskyselyjä kolmen vuoden välein vuodesta 2003 lähtien. Tutkimuksella selvitetään 15–79-vuotiaiden helsinkiläisten kokemuksia ja näkemyksiä sekä kaupungin että oman asuinalueen turvallisuudesta ja turvallisuustilanteen kehittymisestä. Kyselyllä kartoitetaan myös muun muassa rikosten ja onnettomuuksien kohteeksi joutumista, turvattomuutta aiheuttavia huolenaiheita sekä luottamusta poliisin ja pelastuslaitoksen toimintaan. 

Lue uusin tutkimusraportti täältä: Linkki raporttiin.