Pääkaupunkiseudulla harjoitellaan alueen puolustusta

Puolustusvoimien Maavoimat harjoittelee paikallispuolustusta eri puolilla Suomea helmi- ja maaliskuun vaihteessa. Kehä-harjoitus kokoaa pääkaupunkiseudun toimijat alueelliseen harjoitukseen 2.-10.3. Helsingin kaupunki osallistuu harjoitukseen.

Lähde: Kari Ylitalo 2020, Helsinki Material Bank

Harjoitukset kehittävät paikallisjoukkojen osaamista sekä viranomaisyhteistyötä koko maan alueella. Harjoituksissa on mukana maavoimien lisäksi kaupunkien, poliisin, pelastustoimen ja sosiaali- ja terveysalan viranomaisia, yrityksiä sekä vapaaehtoisen maanpuolustuksen toimijoita.

Pääkaupunkiseudun Kehä-harjoitus tapahtuu Helsingissä, Vantaalla, Sipoossa ja Tuusulassa. Harjoittelemassa ovat mukana Helsingin kaupunki, Helsingin kaupungin pelastuslaitos ja Helsingin poliisilaitos.

Lisätietoja: Puolustusvoimat